مقدمه ایی بر اتاق تمیز (کلین روم cleanroom)اتاق تمیز محیطی است که در آن آلودگی ذرات قابل کنترل باشد و به نحوی طراحی گردد که در آن ذرات محیط به حداقل برسند. همچنین پارامترهای دما، رطوبت ، سرعت و جابه جایی هوا در آن کنترل گردند.کلین روم ،اتاق تمیز ، clean room

انواع آلودگی :

 • ذرات
 • گرد و غبار، پوست و مو و ...
 • شیمیایی
 • گاز ، روغن ، یون های نفری و عطر و ...
 • بیولوژیکی
 • باکتری ، قارچ و ...
 • شیمیایی
 • تابشی
 • اشعه فرابنفش

همچنین با توجه به کاربرد اتاق تمیز پارامترهایی نظیر روشنایی ، مقدار ارتعاش ، بار استاتیکی و.... نیز قابل کنترل هستند.استانداردهای کاربردی :

 • استانداردهای اصلی
 • استاندارد FDA209E
 • استاندارد ISO14644-1
 • استانداردهای دیگری که بر اساس استانداردهای فوق می باشند:
 • استاندارد cGMP ( محیط های تولید )
 • استاندارد GLP( آزمایشگاه )
 • استاندارد BSL( سطح بیولوژیکی )
 • استاندارد GMT( محیط میکروبیولوژیک )

در جدول زیر تعداد ذرات مجازدر کلاسهای مختلف کلین روم و مقایسه آن در استانداردهای مختلف آورده شده است:

کلین روم ،اتاق تمیز ، clean room

الگوهای جریان هوا در اتاق تمیز:
 • لامینار (Laminar)

کلین روم ،اتاق تمیز ، clean room
 • توربولانت (Turbulent)

واحدهای تشکیل دهنده کلنی (CFU COLONY) مانند باکتریها و ویروس ها و غیره نمی توانند به تنهایی حرکت کنند ، آنها توسط ذرات انتقال داده شوند. کوچکترین ذره ای که می تواند ناقل CFU باشد 0.5 µm می باشد. بنابراین کلاس بندی FDA بر اساس ذرات با سایز 0.5 µm می باشد.

clean-room , اتاق تمیز , کلین روم , هواساز , پس باکس

- کوچکترین ذره ای که با چشم قابل مشاهده است 50 µm می باشد.
- ضخامت موی انسان در حدود 100 µm می باشد.
- 33 ثانیه طول می کشد که ذره به قطر 10 µmیک متر در هوا سقوط کند.همچنین 48 دقیقه طول می کشد تا ذره ای به قطر 1 µm در هوای ساکن سقوط کند.
انسان در حالت بدون حرکت بالغ بر〖10〗^5 ذره در هر دقیقه تولید کند . همچنین انسان در حالت حرکت بالغ بر 〖10〗^10 ذره در هر دقیقه تولید می کند.


نمودار مقدار ذرات مجاز در استاندارد ایزو

منابع تولید آلودگی :


- انسان حدود 75%
- تهویه هوا حدود 15%
- اجزاء اتاق تمیز حدود 5%
- تجهیزات حدود 5%


پارارمترهایی که در اتاق تمیز (کلین روم) کنترل می شوند :


clean-room , اتاق تمیز , کلین روم , هواساز , پس باکس
- تعداد ذرات

- CFU ( Colony Forming Unit )

- فشار

- دما رطوبت


تماس با ما